ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାକୃତିକ/ ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଫିଲଟର:
ଅଂଶୁପା
ଅଂଶୁପା
ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାକୃତିକ/ ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଆଠଗଡର ନିକଟରେ ଥିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା ଭ୍ରମଣଶୀଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଦିନେ ସ୍ଵର୍ଗ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ହ୍ରଦର…