ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସନ୍ତାନିବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ସନ୍ତାନିବତୀ ଉପଖଣ୍ଡ –ଆଠଗଡ ନିଉ ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9937282466
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮