ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶାସଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ -ଶାସଙ୍ଗ , ଉପଖଣ୍ଡ - ଆଠଗଡ ନିଉ ଉପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରି ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ / ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9439236153
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଉପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରି ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮