ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାମଚଣ୍ଡୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ବାନର ମଣ୍ଡଳ – ଡମପଡା ନିଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9937088719
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮