ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜବଲ୍ଲଭପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ରାଜବଲ୍ଲଭପୁର ଉପଖଣ୍ଡ - ଆଠଗଡ ନିଉ ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9439550115
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରି ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮