ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୁସୁଲିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ - ଆଠଗଡ ନିଉ ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9692887956
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮