ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭାଗିପୁର ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ଭାଗିପୁର ମଣ୍ଡଳ – ଡମପଡା ନିଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 8018398961
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮