ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାରବାଟୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ଦୁଲନପୁର ମଣ୍ଡଳ – ଡମପଡା ନିଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9338158129
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ପ୍ରାଇମେରୀ ଓନ୍ଲି ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୫