ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବଡଭୂଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ - ବଡଭୂଇଁଦେଶ ,ମଣ୍ଡଳ - ଆଠଗଡ ନିଉ ଉପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ / ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9938002959
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଉପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରି ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮
ପିନ୍ କୋଡ଼: 754029