ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାମୁଦିହୀ ପ୍ରକଲ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ – ଜାମୁଦିହୀ ଉପଖଣ୍ଡ – ଡମପଡା ନିଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ/ ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9937125587
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮