ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନନ୍ତପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଗାଁ - ଅନନ୍ତପୁର , ଉପଖଣ୍ଡ - ଆଠଗଡ ନିଉ ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରି ସ୍କୁଲ (ଏସଏସଏ / ଡ଼ିପିଇପି)


ଫୋନ : 9938205834
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଅପ୍ପର ପ୍ରାଇମେରି ୱୀଥ ଗ୍ରେଡ ୧ ଟୁ ୮