ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ବି.ଡି.ଏମ., ସି.ସି.ଟି. ଏବଂ ଆଇ.ସି.ଏ. ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ବି.ଡି.ଏମ., ସି.ସି.ଟି. ଏବଂ ଆଇ.ସି.ଏ. ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

27/09/2023 12/10/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

21/09/2023 04/10/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର