ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ BA BEd, ସଂସ୍କୃତ, IA CT ପଦବୀ ପାଇଁ ୨୮.୦୮.୨୦୨୨ (ରବିବାର)ରେ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା)ର ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ BA BEd, ସଂସ୍କୃତ, IA CT ପଦବୀ ପାଇଁ ୨୮.୦୮.୨୦୨୨ (ରବିବାର)ରେ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା (ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା)ର ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

07/09/2022 06/09/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର