ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ବାହ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବୈଷୟିକ/ଅଣବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ବାହ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବୈଷୟିକ/ଅଣବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ବାହ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବୈଷୟିକ/ଅଣବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ବାହ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବୈଷୟିକ/ଅଣବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

11/10/2021 28/10/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (298 KB) GUIDELINE FOR ENGAGEMENT OF TECHNICAL & NON TECHNICAL STAFF (2 MB)