ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଠଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

31/12/2020 15/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)