ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

18/12/2019 30/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (558 KB)