ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଗାଡି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଗାଡି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଗାଡି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ଗାଡି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

20/02/2020 24/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (726 KB)