ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୧୯ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୧୯ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୧୯ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୧୯ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

22/10/2019 29/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (837 KB)