ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ରଗତ ଗଦେଇ କୁଦ ଗ୍ରାମରେ ମା ସରଙ୍ଗେଶ୍ଵରୀ ପୀଠର ନବିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ ।

ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ରଗତ ଗଦେଇ କୁଦ ଗ୍ରାମରେ ମା ସରଙ୍ଗେଶ୍ଵରୀ ପୀଠର ନବିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ରଗତ ଗଦେଇ କୁଦ ଗ୍ରାମରେ ମା ସରଙ୍ଗେଶ୍ଵରୀ ପୀଠର ନବିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ ।

ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ରଗତ ଗଦେଇ କୁଦ ଗ୍ରାମରେ ମା ସରଙ୍ଗେଶ୍ଵରୀ ପୀଠର ନବିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ ।

17/11/2023 01/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)