ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କଟକ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଟେଂଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି

କଟକ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଟେଂଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କଟକ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଟେଂଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି

କଟକ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ  ଟେଂଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି

03/08/2019 14/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (482 KB)