ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା – ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଖ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା – ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଖ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା – ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଖ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା – ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଖ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

10/11/2023 20/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) corrigendum notice – new (1) (232 KB)