ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୧୯ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠାରେ ପ୍ରଚାର ସଂରଚନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

31/10/2019 06/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (932 KB)