ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୟନଶିଳ୍ପ, କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମାସିକ ସୂତ୍ରରେ ଭଡାଗାଡି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୟନଶିଳ୍ପ, କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମାସିକ ସୂତ୍ରରେ ଭଡାଗାଡି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୟନଶିଳ୍ପ, କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମାସିକ ସୂତ୍ରରେ ଭଡାଗାଡି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୟନଶିଳ୍ପ, କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମାସିକ ସୂତ୍ରରେ ଭଡାଗାଡି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

19/03/2021 07/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (120 KB)