ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରତା ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରତା ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରତା ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରତା ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

09/03/2022 25/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (472 KB)