ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧିନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧିନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧିନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧିନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

16/03/2021 25/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (857 KB)