ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଆଠଗଡ ଦେବୋତ୍ତର ପରିଚାଳନାଧୀନ ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡିକର ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

08/03/2019 13/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)