ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମା କଳାପାଟ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଂଘ (ସିଓଇ) ଅଭିମାନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ,ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ,କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

ମା କଳାପାଟ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଂଘ (ସିଓଇ) ଅଭିମାନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ,ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ,କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ମା କଳାପାଟ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଂଘ (ସିଓଇ) ଅଭିମାନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ,ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ,କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ । 07/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)