ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାଲିକାରେ ଖସଡା

ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାଲିକାରେ ଖସଡା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାଲିକାରେ ଖସଡା 02/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)