ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସତ୍ୟ ପାଠ ( ସହରାଞ୍ଚଳ )

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ମଣ୍ଡଳର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
ଚୌଦ୍ଵାର ପୌରପାଳିକା ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
ଆଠଗଡ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
ବାଙ୍କି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ