ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ

ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା . ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୧୪ – କଟକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା

ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୮୭ – ବଡମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୮୮ – ବାଙ୍କୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୮୯ – ଆଠଗଡ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୯୦ – ବାରବାଟୀ-କଟକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୯୧ – ଚୌଦ୍ଵାର-କଟକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୯୨ – ନିଆଳି ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୯୩ – କଟକ ସଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୯୪ – ସାଲେପୁର ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୯୫ – ମାହାଙ୍ଗା ଦୃଶ୍ୟ ହେବା