Close

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ, କଟକ ସଦର ମଣ୍ଡଳ, ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨

ସତ୍ୟ ପାଠ

ଜୋନ ନମ୍ବର ୪ :       କଟକ ସଦର-୧

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା. ତାରିଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପାର୍ଟି ନାମ ସତ୍ୟ ପାଠ
୨୦.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମୋନିକା ନାୟକ ଆଇ.ଏନ୍.ସି.ପି. ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୦.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଜାତା ଦାସ ବିଜେପି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆଶାଲତା ବେହେରା ବିଜେଡି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
4 ୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କିବିତା ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ

ଜୋନ ନମ୍ବର ୫ :      କଟକ ସଦର-୨

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା. ତାରିଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପାର୍ଟି ନାମ ସତ୍ୟ ପାଠ
୨୦.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିମାଇଁ ଚରଣ ଦାସ ବିଜେପି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦିପ୍ତ କୁମାର ମାହାଳି ବିଜେଡି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଆଇ.ଏନ୍.ସି.ପି. ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ

ଜୋନ ନମ୍ବର ୬ :     କଟକ ସଦର-୩

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା. ତାରିଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପାର୍ଟି ନାମ ସତ୍ୟ ପାଠ
୨୦.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସବିତା ରାଣୀ ଦାଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୧.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭାଶିନୀ ଦାଶ ଆଇ.ଏନ୍.ସି.ପି. ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସସ୍ମିତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଧୁସ୍ମିତା ସାମଲ ବିଜେପି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୋନାଲିକା ଦିକ୍ଷିତ ଆଇ.ଏନ୍.ସି.ପି. ଦୃଶ୍ୟ ହେବ

ଜୋନ ନମ୍ବର  ୭:     କଟକ ସଦର-୪

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା. ତାରିଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପାର୍ଟି ନାମ ସତ୍ୟ ପାଠ
୨୦.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଉର୍ମିଳା ବେହେରା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ୍ ପାର୍ଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୦.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମଲ୍ଲିକ୍ ଆଇ.ଏନ୍.ସି.ପି. ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଦାସ ବିଜେଡି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ
୨୪.୦୧.୨୦୨୨ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦିପ୍ତ ପାତ୍ର ବଜେପି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ